نارسایی زودرس تخمدان

مقدمه: نارسایی زودرس تخمدان (Primary Ovarian Insufficiency) هنگامی اتفاق می افتد که تخمدان ها قبل از 40 سالگی به طور طبیعی عملکرد خود را متوقف کنند. بسیاری از زنان در سن 45 سالگی به طور طبیعی کاهش باروری را تجربه می کنند. ممکن است هنگام انتقال به دوره یائسگی، دوره قاعدگی نامنظم را تجربه کنند. […]