آزمایش بررسی واژن پس از مقاربت (PCT)

نکات اولیه و ضروری موکوس دهانه رحم (سرویکس) درست قبل از تخمک گذاری تحت تاثیر استروژن شدیدا افزایش یافته (حتی خود شخص متوجه آن می شود) سیال و شفاف شده و خاصیت کشسانی زیادی به خود می گیرد. علل سرویکال مسئول کمتر از 5 درصد موارد نازایی بوده و از طریق آزمایش بعد از نزدیکی…