بخش تشخیص مولکولی

این بخش در بهار سال 1386 فعالیت خود را به عنوان « اولین مرکز تشخیص مولکولی در استان قم » آغاز نمود. اکنون پس از سیزده سال تلاش و پشتکار، در فضایی مجزا و کاملاً استاندارد به همراه کادر مجرب و دستگاه های جدید و پیشرفته، بهتر و توانمند تر از گذشته آماده ارایه خدمت به […]