بخش نمونه گیری

در بخش نمونه گیری اطفال و برزگسالان آزمایشگاه تشخیص پزشکی بوعلی قم، پس از تایید و احراز هویت مراجعین و بررسی ملاحظات لازم، نمونه‌برداری و خونگیری با رعایت شرایط کاملاً استاندارد انجام می‌پذیرد. نمونه‌های مختلف از جمله خون، ادرار، نمونه خلط، حلق و بینی و نمونه‌برداری از زخم و ضایعات پوستی جهت بررسی قارچ و […]