آیا مراجعین برای پذیرش و گرفتن نوبت برای انجام آزمایش حتما باید به صورت حضوری مراجعه کنند؟

خیر، لزومی ندارد. آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی بوعلی قم خدمت فعال پذیرش غیرحضوری (نوبت دهی) را راه اندازی نموده است.

افرادی که مایل به استفاده از خدمت پذیرش غیرحضوری (نوبت دهی) آزمایشگاه هستند، می‌توانند با تکمیل فرم اینترنتی پذیرش غیرحضوری (نوبت دهی) از طریق گزینه ی پذیرش غیرحضوری (نوبت دهی) یا مراجعه به قسمت خدمات> پذیرش غیرحضوری (نوبت دهی) در صفحه اصلی سایت، بدون مراجعه به آزمایشگاه، اطلاعات لازم جهت پذیرش را ارسال نمایند. کارشناسان پذیرش آزمایشگاه پس از دریافت و بررسی اطلاعات، در اسرع وقت جهت انجام هماهنگی های لازم با ایشان تماس خواهند گرفت و راهنمایی‌های لازم جهت آماده سازی برای آزمایش را به اطلاع ایشان خواهند رساند. مراجعین می توانند توضیحات کامل در مورد خدمت پذیرش غیرحضوری (نوبت دهی) را در قسمت راهنمای مراجعین> راهنمای خدمت پذیرش غیرحضوری (نوبت دهی) در صفحه اصلی سایت، مشاهده کنند.