آیا مراجعین برای انجام آزمایش حتما باید به صورت حضوری مراجعه کنند؟

خیر، لزومی ندارد. آزمایشگاه تشخیص پزشکی بوعلی قم خدمت فعال نمونه گیری در محل را در تمامی مناطق شهر قم راه اندازی نموده است و مراجعین می توانند از طریق تماس با آزمایشگاه و یا گزینه ی نمونه گیری در محل (صفحه اصلی سایت) درخواست اعزام نمونه گیر به منزل یا محل کار خود را ارسال نمایند. مراجعین می توانند توضیحات کامل در مورد خدمت نمونه گیری در محل را در قسمت راهنمای مراجعین> راهنمای خدمت نمونه گیری در محل در صفحه اصلی سایت، مشاهده کنند.