واکسن زدن به خانم های باردار مشکلی ایجاد نمی کند؟

زیرساخت های مراقبت های بهداشتی بسیاری از کشورهای جهان در مقابله با شیوع کرونا دچار مشکل شده و افراد بسیاری جان باختند. در این میان آغاز واکسیناسیون می تواند نقطه امید عبور از بحران باشد. از سوی دیگر همزمان با شروع واکسیناسیون سراسری کرونا در گوشه و کنار جهان، سوالات زیادی در ذهن مردم شکل […]