بخش آناتومیکال پاتولوژی و سیتولوژی

بخش سیتوپاتولوژی آزمایشگاه تشخیص پزشکی بوعلی قم از سال 1396 با هدف ارتقا علمی، توانایی تشخیصی و نیز پاسخگویی به نیازهای بیماران و متخصصین طب بالینی استان قم، راه اندازی گردیده است. این بخش ضمن بهره گیری از دانش و تجربه ی متخصصین کلینیکال و آناتومیکال پاتولوژی و کارشناسان مجرب و فعال، با استفاده از […]