رابطه ی بین دیابت و خطر انواع سکته قلبی

در مقاله جدیدی که در نشریه “ the European Journal of Preventive Cardiology” منتشر شده است، پژوهشگران احتمال تجربه یک حمله قلبی یا سکته مغزی مرگبار طی 10 سال برای هر فرد را بر اساس دسته بندی های تنظیم شده در زمینه دیابت و بیماری قلبی‌عروقی محاسبه کردند: خطر بسیار زیاد (بیش از 10 درصد) خطر […]