آیا برای آزمایش غربالگری سه ماهه اول، ناشتا بودن لازم است؟

خیر، برای اندازه گیری هورمون های مربوط به غربالگری سلامت جنین در سه ماهه اول لازم نیست که خانم باردار ناشتا باشد، با این حال توصیه می شود که مادر باردار 3 الی 4 ساعت پیش از خون گیری به غیر از مایعات، وعده غذایی دیگری مصرف نکند. لازم به ذکر است که امکان خون […]