سندرم پاهای بی قرار

سندرم پاهای بی قرار نوعی اختلال سیستم عصبی است که باعث تحریک بیش از حد فرد و حرکت پاهای افراد مبتلا می شود. همچنین این سندرم به بیماری ویلیس اکبوم معروف است. پزشکان این سندرم را یک اختلال خواب درنظر می گیرند زیرا این سندرم معمولاً هنگام استراحت افراد مبتلا اتفاق می افتد یا بدتر می شود.