آزمایش بیلی روبین خون

آزمایش بیلی روبین میزان بیلی روبین در خون شما را بررسی می کند. بیلی روبین یک ماده زرد-نارنجی است که در هنگام تجزیه طبیعی سلول های خونی (گلبول های قرمز) ایجاد می شود. بیلی روبین توسط گردش خون از کبد عبور می کند و سرانجام از بدن دفع می شود.

مقادیر بالاتر از میزان طبیعی بیلی روبین ممکن است انواع مختلفی از مشکلات کبدی را نشان دهد. گاهی اوقات ، سطوح افزایش یافته بیلی روبین ممکن است نشان دهنده افزایش میزان از بین رفتن گلبول های قرمز (همولیز) باشد.