آزمایش اندازه گیری کمی اسید آمینه (Amino Acids Quantitative)

نام فارسی: آزمایش اندازه گیری کمی اسید آمینه نام اختصاری: QAA سایر نام ها:  اسید آمینه پلاسما اسید آمینه ادرار اسید آمینه مایع مغزی- نخاعی Amino Acid Screening test Screening of Amino Acid disorder بخش انجام دهنده:  بیوشیمی عمومی و تخصصی نوع نمونه قابل اندازه گیری:  پلاسما ( سدیم یا هپارینه) ادرار راندوم مایع مغزی…