آشنایی با خطرهای غلظت خون

افزایش تعداد گلبول‌های قرمز خون در واحد حجم را غلظت خون می‌نامند. از علائم غلظت خون می توان به گرفتن دست و پا،ضعف و بی حالی و… اشاره کرد.