در مواجهه با کرونا، چرا باید در خانه بمانیم؟

این روزها با فراگیر شدن کرونا که همراه با تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و خلوت تر شدن خیابان ها بوده است، سئوال این است که آیا واقعا کرونا خیلی خیلی ترسناک است؟ اگر نه، این همه تعطیلی و اخبار راجع به کرونا برای چیست؟ اصلا چرا باید در خانه بمانیم؟ در ویدئویی که در […]