درمان کاهش پلاکت خون

پلاکت یکی از عوامل اصلی در انعقاد خون است. پلاکت خون پایین ممکن است فرد را در معرض خون‌ریزی و در موارد شدید حتی مرگ قرار دهد. به همین دلیل، سطح پلاکت خون پایین باید جدی گرفته شود و برای درمان آن اقدام شود. آشنایی با اینکه برای افزایش پلاکت خون چه بخوریم و از […]