ارتباط گروه خونی منفی مادر و سقط جنین

به نظر می رسد خانم هایی که دارای گروه خونی منفی(Rh منفی) هستند، نیاز به توجه ویژه ای در دوران بارداری دارند. در گذشته، چنانچه زنی با گروه خونی منفی با مردی با گروه خونی مثبت ازدواج می کرد، در هنگام بارداری و در صورت مواجهه خون جنین با مادر، جنین در معرض سقط قرار می […]