آزمایش TSH

مقدمه آزمایش TSH یا آزمایش هورمون تحریک کننده تیروئید میزان TSH خون را اندازه گیری می کند. TSH توسط غده هیپوفیز که در پایه مغز شما قرار دارد تولید می شود. این هورمون مسئول تنظیم میزان هورمون های آزاد شده توسط تیروئید است. تیروئید غده کوچک و پروانه ای شکل است که در قسمت جلوی […]