مراقبت‌های بعد از انتقال جنین فریز شده کدامند؟

برخی خانم‌ها بعد از انتقال جنین کار را متوقف می‌کنند و فقط استراحت می‌کنند. این ایده خوبی نیست. در واقع چند کارآزمایی تصادفی انجام شده نشان می‌دهد که استراحت کامل بعد از انتقال جنین واقعا مضر است. البته این استراحت طیفی بین دراز کشیدن به مدت 10 دقیقه بعد از انتقال جنین تا 2 هفته را شامل می‌شود. اگر می‌خواهید بدانید مراقبت‌های بعد از انتقال جنین فریز شده را بدانید بهتر است مقاله را تا انتها بخوانید.