آزمایش آلدولاز (Aldolase)

نام فارسی: آزمایش آلدولاز نام اختصاری: ALD سایر نام ها:  فروکتوز بیس فسفات بخش انجام دهنده:  بیوشیمی عمومی و تخصصی نوع نمونه قابل اندازه گیری:  سرم يا پلاسماي هپارينه حجم نمونه مورد نیاز: 1 میلی لیتر شرایط نمونه گیری:   در ناشتايي كوتاه مدت غالباً نتايج دقيق تری  حاصل می شود. ملاحظات نمونه گیری: نمونه خون…