آزمایش آنتی بادی ضد هسته ای (Antinuclear Antibodies)

نام فارسی: آنتی بادی ضد هسته ای نام اختصاری: ANA سایر نام ها:  ANA IgG Screen ANA Screen Antinuclear Ab بخش انجام دهنده:  هورمون شناسی، ایمنی شناسی و سرولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری:   سرم و مایعات بدن حجم نمونه مورد نیاز: 1 میلی لیتر شرایط نمونه گیری:   نیاز به ناشتایی یا آمادگی…