آیا سرطان پستان یک بیماری ژنتیکی است؟

آیا سرطان پستان یک بیماری ژنتیکی است؟ سه نوع سرطان پستان وجود دارد که به وراثت مرتبط هستند. نوع اول، سرطان اسپورادیک است که حدود 70% موارد را تشکیل می‌دهد و زمانی رخ می‌دهد که هیچ سابقه خانوادگی وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر، فرد اولین مورد در خانواده است که به سرطان پستان مبتلا […]