تاریخچه ی انتقال خون

در سال 1881، دکتر ویلیام هالستد برای کمک به خواهرش مینی، که پس از زایمان در حال خونریزی بود، عجله داشت. او به سرعت سوزنی را در بازوی خود وارد کرد، خون خود کشید و به خواهرش منتقل کرد. پس از چند دقیقه نامشخص، خواهرش شروع به بهبودی کرد. چه چیزی باعث موفقیت این انتقال […]