علت سردردهای صبحگاهی

سردرد می تواند عوامل مختلفی داشته باشد که با پیدا کردن عامل سردرد می توان آن را درمان کرد. چرا صبح ها سردرد دارم؟ بسیاری از سردرد‌ها دارای خصوصیات منحصر به فردی است که یکی از آن‌ها زمان سردرد است؛ زمان، مکان، شدت و انتشار درد، عوامل تشدید کننده و عوامل تخفیف دهنده سردرد‌ها به […]