خونریزی داخلی بدن و علائم مهم آن

خونریزی داخلی گاهی به راحتی درمان می شود و گاهی ممکن است خیلی خطرناک باشد. منظور از این خون‌ریزی، خون‌ریزی داخلی شکمی ارگان‌هایی مثل طحال، کبد، کیسه صفرا، روده، معده، اثنی عشر، آئورت و رگ‌هاست. شایع‌ترین خون‌ریزی شکمی با ایجاد زخم در معده و اثنی عشر رخ می‌دهد. این زخم می‌تواند ناشی از استفاده زیاد […]