آزمایش تعیین گروه خونی (ABO&Rh Group, Blood)

نام فارسی: تعیین گروه خونی نام اختصاری: ABO Rh سایر نام ها:  تعیین گروه خون A، B، O و Rh بخش انجام دهنده: خون شناسی و انقعاد نوع نمونه قابل اندازه گیری:  خون کامل (EDTA) حجم نمونه مورد نیاز: ۳ میلی لیتر شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی نمی باشد.  ملاحظات نمونه گیری: از بیمار […]