بخش پذیرش و جوابدهی

ساعات کاری بخش پذیرش  شنبه الی پنج شنبه (به جز روزهای تعطیل رسمی) از ساعت 06:00 صبح الی 06:00 عصر در پنج مکان پذیرش  ساعات کاری بخش جوابدهی شنبه الی پنج شنبه (به جز روزهای تعطیل رسمی) از ساعت 06:00 صبح الی 09:00 شب در دو مکان جوابدهی  مراجعین می توانند به دو صورت حضوری و غیرحضوری جهت انجام […]