برنامه ی هفتگی انجام آزمایش های تخصصی

با توجه به اهمیت سرعت جوابدهی در تشخیص بیماری و مداوای سریعتر بیماران، بدینوسیله روز انجام آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی را به اطلاع مراجعه کنندگان، پزشکان گرامی و همچنین آزمایشگاه های همکار می رسانیم: شنبه ELISA یکشنبه ELISA دوشنبه ELISA سه شنبه ELISA چهارشنبه ELISA پنجشنبه ELISA ANA Anti-dsDNA Anti-CCP Inhibin A UE3 […]