برنامه ی هفتگی انجام آزمایش های تخصصی

با توجه به اهمیت سرعت جوابدهی در تشخیص بیماری و مداوای سریعتر بیماران، بدینوسیله روز انجام آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی را به اطلاع مراجعه کنندگان و پزشکان گرامی و همچنین آزمایشگاه های همکار می رسانیم: ردیف نام آزمایش  روز انجام 1 Anti-DNA شنبه – سه شنبه 2 ANA شنبه – سه شنبه 3 […]