خط مشي كيفيت آزمایشگاه تشخیص پزشکی بوعلی قم

 با عنایت به اینکه آزمايشگاه تشخیص پزشکی بوعلی قم از سال 1337 در امر پذیرش، انجام آزمایش و گزارش دهی آزمایشات مربوط به ایمونوسرولوژی، هماتولوژی، ویروس شناسی، بیوشیمی، میکروب شناسی، انگل شناسی، آنالیز ادرار و بیولوژی ملکولی فعالیت می نماید و همچنین با توجه به رعايت استانداردهای ملي و بین المللی از قبیل ISO 9001:2008 […]