راهنمای خدمت نمونه گیری در محل

به منظور رفاه حال بیماران محترم و در نظر گرفتن شرایط بیمار، پرسنل مجرب آزمایشگاه بوعلی قم برای نمونه گیری به منزل یا محل کار مراجعین اعزام می شوند. خدمات نمونه گیری در منزل برای بیماران بستری یا ناتوان نیز قابل انجام می باشد. نکات قابل توجه: لازم است مراجعین درخواست خود را حداقل 48 […]