کجا باید ماسک بزنیم؟

نمی دانید چه موقع از ماسک استفاده کنید؟ وقتی در یک مکان عمومی قرار دارید، ماسک بزنید، به خصوص وقتی که رعایت فاصله ی 2 متری از دیگران دشوار است. شما باید در رستوران و مکان های مشابه ماسک بزنید. راهنمای زیر به شما کمک خواهد که بدانید کجا لازم است از ماسک استفاده کنید.

 

🔹 کجا باید ماسک بزنیم؟

1- در هنگام انجام کارهای بیرون از خانه مثل خرید کردن، کارهای اداری و سرکار

2- در مطب پزشکان و داروخانه ها

3- در رستوران ها

4- هنگام استفاده از ماشین شخصی دیگران مثل همسایه، فامیل و دوستان

5- هنگام استفاده از وسایل نقلیه ی عمومی مثل تاکسی، اتوبوس و مترو

 

🔹 کجا لازم نیست ماسک بزنیم؟

1-  در خانه (در کنار سایر کسانی که همیشه با ما زندگی می کنند)

2- در ماشین شخصی هنگامی که تنها هستیم.

3- در ماشین شخصی هنگامی که درکنار کسانی هستیم که در خانه ما با زندگی می کنند.

 

منبع:

مرکز کنترل بیماری های آمریکا (CDC)