پاسخ به دو سئوال مهم راجع به آزمایش کرونا

  • بهترین آزمایش برای تشخیص کووید ۱۹ چه آزمایشی است؟
  1. بهترین آزمایش برای تشخیص کوید ۱۹، آزمایش PCR بوده و حساسیت آن با عوامل مختلفی نظیر روش صحیح نمونه گیری مرتبط است.
  • بهترین زمان برای انجام آزمایش PCR چه زمانی است؟
  1. بهترین زمان انجام آزمایش PCR برای افراد دارای علامت کووید ۱۹، یک تا سه روز بعد از شروع علائم است.
  2. بهترین زمان انجام آزمایش PCR برای افراد بدون علامت کووید ۱۹ که در تماس با افراد مبتلا هستند، ۵ تا ۷ روز بعد از تماس با فرد مبتلا است.