بخش ویروس شناسی

  • این بخش در بهار سال 1386 فعالیت خود را به عنوان « اولین مرکز تشخیص مولکولی در استان قم » آغاز نمود. اکنون پس از یازده سال تلاش و پشتکار، در فضایی مجزا و کاملاً استاندارد به همراه کادر مجرب و دستگاه های جدید و پیشرفته، بهتر و توانمند تر از گذشته آماده ارایه خدمت به مراجعین محترم می باشد. هم اکنون در این بخش ​انواع روش های تشخیص مولکولی – از PCR کلاسیک تا Microarray (ریزآرایه) ، مولتی پلکس و فلوسایتومتری – انجام می شود و آزمایش های مرتبط با ویروس، باکتری، قارچ، انگل و همچنین ژنتیک به روش مولکولی و کشت سلولی بر روی نمونه های انسانی و غیر انسانی با کیفیت بالا قابل اجراست.از آن جایی که تشخیص مولکولیِ درست و دقیق نیازمند تخصص و تجربه فراوان می باشد، این بخش با به کارگیری افرادی با تخصص های گوناگون و هماهنگ با متخصصین بالینی و آزمایشگاهی، توانسته است اعتبار روزافزونی را در بخش تشخیص مولکولی در استان قم کسب نماید. همچنین بخش پیگیری و کنترل کیفی آزمایشگاه، با هماهنگی و تبادل اطلاعات با پزشکان و بیماران سعی در ارتقاء سطح کیفی جواب ها و مطابقت آن با استاندارد های روز دنیا را دارد.