فیلم نمونه‌برداری صحیح برای آزمایش PCR كرونا

یکی از دلایل گزارش منفى كاذب آزمایش PCR كرونا به علت نمونه گيرى غلط بالا بوده است. در این ویدئو که در صفحه آپارات آزمایشگاه بارگذاری شده است، شیوه صحیح نمونه گیری برای آزمایش PCR کرونا توضیح داده می شود.

https://www.aparat.com/v/b5uNQ