روش جمع آوري ادرار 24 ساعته

نکات اولیه و ضروری

هدف از جمع آوري نمونه ادرار 24 ساعته اندازه گيري و ارزيابي ميزان دفع مواد مختلف ( مثل پروتئين، كراتينين، كلسيم و ….) در ادرار طي 24 ساعت شبانه روز مي باشد.

راهنمایی های لازم

اولين نمونه ادرار خود را در زمان مشخصی (مثلا 7 صبح) دور بريزيد. این زمان را یادداشت نمایید.

پس از آن، هر بار ادرار خود را در ظرف مخصوص بريزيد.

ريختن ادرار در ظرف را تا 24 ساعت از زمان دور ريختن نمونه اول (زمانی که یادداشت نموده اید) ادامه دهيد.

نمونه روز بعد (روز دوم) را نيز درست در همان زماني كه نمونه صبح روز اول را دور ريخته اید (مثلا 7 صبح) به عنوان اخرین نمونه در داخل ظرف مخصوص بريزيد.

ظرف حاوي نمونه را در اسرع وقت به آزمايشگاه منتقل كنيد.

طی این مدت درب ظرف را بسته و آ نرا در جای خنک و به دور از دسترس اطفال یا نور مستقیم نگهداری کنید.

نكات تکمیلی

ظرف مخصوص جمع آوري ممكن است داراي مواد  نگهدارنده اسيد قوي باشد لذا از تماس آن با دست و اعضاء بدن پرهيز نماييد.

جمع آوری این نمونه دقیقاً 24 ساعت به طول می انجامد.

طی این مدت سعی کنید به مقدار معمول آب مصرف کرده و از کم نوشی یا پرنوشی خودداری فرمایید.

ماده موجود در ظرف را دور نریخته و از تماس آن با پوست یا مخاط بدن جداً پرهیز کنید و در صورت بروز تماس، محل موردنظر را فوراً با مقدار زیادی آب شستشو دهید.

ساعت و تاریخ شروع و پایان نمونه برداری را روی برگه در محل مخصوص یادداشت کنید.

ظرف حاوی نمونه ادرار 24 ساعته را حداکثر طی مدت یک ساعت به آزمایشگاه تحویل دهید.

توجه داشته باشید جهت انتقال نمونه ادرار به ظرف می توانید از یک ظرف شیشه ای تمیز و خشک استفاده نمایید.

ساعت تحویل نمونه به آزمایشگاه از ساعت 7 صبح تا ساعت 12 ظهر می باشد.