راهنمای ناشتایی جهت انجام آزمایش ها

راهنمایی های زیر برای كمك به بیماران و مراجعین محترم در جمع آوری صحیح نمونه برای آزمایش های درخواست شده توسط پزشكان محترم ارائه می گردد.

ناشتایی با زمان مشخص، جهت انجام آزمایش هایی مانند: آزمایش قند خون ناشتا، تری گلیسرید و غیره الزامی است، چرا كه خوردن غذا می تواند منجر به تغییر در نتایج آزمایش و در نتیجه تشخیص نادرست گردد.

در خصوص آزمایش هایی كه از شما خواسته می شود تا در حالت ناشتا برای انجام آزمایش مراجعه نمایید، خواهشمند است موارد ذیل رعایت نمایید:

 • 24 ساعت قبل از انجام آزمایش از خوردن مایعات بیش از حد پرهیز کنید. (در حد نیاز همیشگی مصرف گردد)
 • 8 ساعت قبل از مراجعه به آزمایشگاه هیچ غذا یا آشامیدنی (به جز آب) میل نکنید.
 • آزمایش قند حداقل 8 ساعت ناشتایی لازم دارد.
 • در صورتی كه آزمایش های مربوط به چربی خون مثل تری گلیسرید برای شما درخواست شده باشد، حداقل مدت زمان ناشتایی 12 ساعت است.
 • از نوشیدن آب میوه، چای و قهوه در طی مدت ناشتایی بپرهیزید، اما نوشیدن آب اشكالی ندارد. (مگر آن كه محدودیت در مصرف آب توسط پزشك تذكر داده شده باشد.)
 • در طی مدت ناشتایی از استعمال دخانیات، جویدن آدامس، تمرین بدنی و ورزش پرهیز نمایید. این موارد ممكن است منجر به تحریك سیستم گوارش و تغییر در نتایج آزمایش ها شود.
 • آزمایشگاه را از داروهایی که مصرف می کنید مطلع کرده و در مورد قطع کردن یا نکردن استفاده از دارو برای انجام آزمایش با پزشک معالج خود مشورت کنید.
 • برای جلوگیری از تاثیر گرسنگی زیاد، نباید بیش از 16 ساعت ناشتا باشید.
 • بعد از انجام نمونه گیری شما می توانید رژیم غذایی عادی و فعالیت روزانه را شروع نمایید.

لیست کامل آزمایش هایی که نیاز به ناشتایی دارند:

آزمایشاتی که احتیاج به 8 الی 10 ساعت ناشتا بودن نیاز دارد:

 • FBG یا قند (گلوکز) خون ناشتا
 • قند (گلوکز) خون 2 ساعته یا 2hpp
 • اسید اوریک خون
 • اسیدآمینه های خون و ادرار
 • اسید فولیک، اسید صفراوی تام
 • سرولوپلاسمین
 • گاما گلوتامیل ترانسفراز یا GGT
 • آزمایش تحمل لاکتوز
 • آمیلاز سرم
 • لیپاز
 • C-Peptide و انسولین
 • PTH
 • آدیپونکتین
 • هورمون رشد
 • پروتئین کمپلمان Cq1

آزمایش هایی که احتیاج به 10 الی 12 ساعت ناشتا بودن نیاز دارند:

 • گلوکاگون
 • کلسیتونین
 • الاستاز
 • هموسیستئین
 • HDL کلسترول
 • LDL کلسترول
 • فسفر
 • کلسیستوکینین (CCK)
 • پلی پپتید پانکراس (نمونه سرم)
 • سکرتین

آزمایش هایی که احتیاج به 12 الی 14 ساعت ناشتا بودن نیاز دارند:

 • TIBC (نمونه قبل ساعت 12 ظهر گرفته شود)
 • آهن (نمونه قبل ساعت 12 ظهر گرفته شود)
 • UIBC (نمونه قبل ساعت 12 ظهر گرفته شود)
 • آزمایش تحمل قند گلوکز یا GTT
 • کلسترول
 • تری گلیسرید
 • لپتین
 • گاسترین
 • لیپید تام
 • لیپوپروتئین  A
 • آپولیپوپروتئین ها
 • ویتامین  E
 • لیپوپروتئین الکتروفورزیس
 • اسیدهای چرب زنجیره بسیار بلند یا  VLCFA
 • 5 هیدروکسی ایندول استیک اسید
 • ظرفیت اتصال ویتامین ب 12 یا  Vitamin B12 Binding Capacity
 • ویتامین ب 12
 • فسفولیپید سرم یا پلاسما
 • پروانسولین
 • گاسترین سرم
 • ویتامین  B6
 • ویتامین  K
 • ویتامین  A
 • IGFBP1
 • کوآنزیم  Q10
 • ویتامین B61
 • ویتامین C یا آسکوربیک اسید

آزمایش هایی که ناشتا بودن برای انجام آنها ضروری نیست، اما اگر  فرد ناشتا (حداقل 5 ساعت) باشد بهتر است:

 • کلسیم
 • آلکالین فسفاتاز یا  ALP
 • آلدولاز
 • اسید فسفاتاز پروستاتیک و تام یا ACP
 • فنیل آلانین 4 ساعت پس از مصرف غذا
 • کلراید
 • کرایوگلوبولین
 • کورتیزول
 • هاپتوگلوین
 • پری آلبومین
 • ترانسفرین
 • کاروتن سرم
 • IGFBP2
 • آزمایش های مربوط به آرتریت روماتوئید
 • اینهیبین  A
 • پیپکولیک اسید
 • اسید لاکتیک پلاسما
 • اسید پیروویک
 • آزمایش Beta CTX-1 یا   Cross Laps
 • وسکوزیته سرم
 • الکتروفورز پروتئین سرم
 • آزمایش P1NP یا   Procollagen 1 Intact N-Terminal Propeptide
 • آنتی ژن مهارکننده استراز C1
 • مهارکننده استراز C1
 • ایمونوگلوبولین D
 • بررسی عملکرد کمپلمان C5 سرم
 • آنتی ژن کمپلمان C5 سرم
 • 1و25 دی هیدروکسی ویتامین D

 

برخی از منابع

 • کتاب هنری دیویدسون 2017
 • کتاب پاگانا 2019
 • https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/index.html
 • https://aruplab.com/testing
 • https://spectrumhealth.testcatalog.org/
 • https://dna-lab.ir/
 • http://noorlab.com/
 • http://www.niloulab.com/