خط مشي كيفيت آزمایشگاه تشخیص پزشکی بوعلی قم

 با عنایت به اینکه آزمايشگاه تشخیص پزشکی بوعلی قم از سال 1337 در امر پذیرش، انجام آزمایش و گزارش دهی آزمایشات مربوط به ایمونوسرولوژی، هماتولوژی، ویروس شناسی، بیوشیمی، میکروب شناسی، انگل شناسی، آنالیز ادرار و بیولوژی ملکولی فعالیت می نماید و همچنین با توجه به رعايت استانداردهای ملي و بین المللی از قبیل ISO 9001:2008 و  ISO 10002:2004 و استاندارد تخصصي آزمایشگاهی ISO 15189:2007 و همچنین الزامات اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تاکید بر اینکه رعایت اصول حرفه ای و موازین اخلاقی در این آزمایشگاه جزء جدایی ناپذیر  سیاست گذاری های کلان این مرکز می باشد  اهداف مدیریت کیفیت ذيل را سرلوحه كار خود قرارداده و همواره مي­ كوشيم تا با دميدن روح تعهد در تمامي مديران و كاركنان آزمايشگاه، نسبت به مردم  و شهری  كه در آن زندگي مي­ كنيم وفاداري و تعهد خود را به اثبات برسانيم.

  1. ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي با اجراي متد هاي استاندارد آزمايشگاهي و كاهش عوامل ايجاد كننده خطا در نتايج آزمايش ها با اجراي فراگير برنامه كنترل كيفي به گونه­اي كه همواره معيار و شاخصي براي ارزيابي كيفيت باشيم.
  2. سعي در گسترش دامنه آزمايشات مورد پذيرش و انجام آنها در اين مركز با هدف راه اندازي بخش­ها و فرآيندهاي جديد.
  3. تلاش مستمر در جهت افزايش رضايتمندي و رسیدگی موثر به شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی كه به گونه­اي با اين مركز در ارتباط هستند، به شيوه­اي كه توان خود را در برطرف كردن نيازهاي آنان افزايش دهيم.
  4.   گسترش مستند سازي و ارائه گزارشات مديريتي مناسب همراه با به روز نمايي و استفاده از شاخصهاي مناسب ارزيابي.
  5. تعهد به بهبود مستمر اثر بخشي كليه فرايندها منطبق بر استانداردهاي روز و انتظارات ذينفعان .
  6. بكارگيري كاركنان مجرب وآموزش ديده و بازآموزي دوره­اي آنان همراه با اجراي برنامه هاي آموزشي تخصصی اثر بخش به منظور ارتقاء دانش فنی آنان .
  7. توسعه ایمنی کارکنان، مراجعین، محیط زیست و تجهیزات آزمایشگاهی.

تحقق اهداف فوق همواره مد نظر و كعبه آمال مديريت و تمامي كاركنان آزمايشگاه بوعلی بوده به ترتیبی که خود را ملزم می دانیم تا با اجرای  کامل الزامات و استاندارد های فوق الذکر همواره در اجرای فرایند های مربوطه با بهترین کیفیت ایفای نقش نماییم. در جهت تحقق اهداف و برنامه ها ، اين خط مشي و سيستم مديريت كيفيت، از طريق بازنگری مديريت در فواصل زماني معين مورد ارزيابي قرار می گيرد و با اين روش از نتايج عملكرد سيستم اطمينان حاصل مي گردد . دراين ارتباط اينجانب نيز خود را متعهد به اجراي اين خط مشي دانسته و كليه پرسنل نيز موظف و متعهد به درك ، استقرار و حفظ آن مي باشند . اين خط مشي به كليه كاركنان ابلاغ  گرديده و در اختيار كليه طرفهاي ذينفع نيز قرار داده می شود .