بیوشیمی عمومی و تخصصی

بخش بیوشیمی عمومی و تخصصی به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های آزمایشگاه های تشخیص طبی، شامل سه قسمت بیوشیمی خون، بیوشیمی ادرار و بیوشیمی مایعات بدن می باشد. در این آزمایشگاه، آزمایش های عمومی و تخصصی مربوط به غدد درون ریز بدن، قلب، کبد و کلیه از جمله قند و چربی های خون، اوره، اسید اوریک، هموگلوبین A1c (HbA1c)، آمیلاز، آدنوزین دآمیناز (ADA)، آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE)، لاکتات و آمونیاک، عناصر کمیاب، فلزات سنگین و غیره بر روی نمونه های سرم ، پلاسما، ادرار و مایعات مختلف بدن انجام می گردد. بخش بیوشیمی آزمایشگاه بوعلی کوشش می کند با استفاده از کادر مجرب و با تجربه و همچنین با بهره گیری از دستگاه های به روز و پیشرفته و اجرای برنامه های کنترل کیفی منظم و همچنین شرکت در برنامه های کنترل کیفی خارجی، امکان انجام دقیق و صحیح آزمایش ها را تضمین کند.