بخش بیوشیمی عمومی و تخصصی

بخش بیوشیمی عمومی و تخصصی به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های آزمایشگاه، شامل سه قسمت بیوشیمی خون، بیوشیمی ادرار و بیوشیمی مایعات بدن می باشد. در این بخش آزمایش های عمومی و تخصصی مربوط به غدد درون ریز بدن، قلب، کبد و کلیه همچون عناصر سمی و کمیاب، هموگلوبین A1c، آمیلاز، آدنوزین دآمیناز (ADA)، آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE)، لاکتات و آمونیاک بر روی نمونه های سرم ، پلاسما، ادرار و مایعات مختلف بدن انجام می شود.

بخش بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص پزشکی بوعلی قم کوشش می کند با استفاده از کادر مجرب و با تجربه و همچنین با بهره گیری از دستگاه های مدرن و خودکار نظیر دستگاه هایHitachi 917، LPLC، Hitachi 912 و Analyzer BA400 و انجام کنترل کیفی مدون به منظور افزایش هر چه بیشتر صحت و دقت آزمایش ها و شرکت در برنامه های کنترل کیفی خارجی و داخلی، امکان انجام دقیق و صحیح آزمایش ها بصورت روزانه فراهم کند.

مراجعین گرامی و همکاران محترم می توانند لیست کامل آزمایش های بخش بیوشیمی عمومی و تخصصی که در آزمایشگاه تشخیص پزشکی بوعلی قم پذیرش و انجام می گیرد را با دانلود فایل زیر مشاهده نمایند.

آزمایش های بخش بیوشیمی عمومی و تخصصی

 

بخش بیوشیمی عمومی و تخصصی
بخش بیوشیمی عمومی و تخصصی

 

بخش بیوشیمی عمومی و تخصصی
بخش بیوشیمی عمومی و تخصصی

 

بخش بیوشیمی عمومی و تخصصی
بخش بیوشیمی عمومی و تخصصی

 

بخش بیوشیمی عمومی و تخصصی
بخش بیوشیمی عمومی و تخصصی