بخش خون شناسی و انعقاد

در بخش خون شناسی و انعقاد آزمایشگاه ، نمونه های خونی گرفته شده از مراجعه کنندگان برای غربالگری و تشخیص بیماری های خونی نظیر سرطان ، کم خونی و … توسط دستگاه سلول شمار خودکار و جهت اطمینان هر چه بیشتر از نتایج بدست آمده از دستگاه به خصوص در موارد مشکوک، مورفولوژی سلول های خونی توسط پرسنل مجرب و باتجربه مورد بررسی قرار می گیرند.  از دیگر آزمایشاتی  که در این بخش انجام می گیرد ، می توان به آزمایش هایی که در ادامه می آیند اشاره نمود:

  1. آزمایش های PTT و PT که در بیماران ، برای  بررسی اولیه سیستم انعقادی گردش خون بدن مورد استفاده قرار می گیرند .
  2. الکتروفورز هموگلوبین جهت ردیابی علل کم خونی‌های غیر از فقر آهن و یا بدون علت
  3. الکتروفورز پروتئین‌های خون، با علل شایع در تشخیص ناهنجاری های کبد و مغز استخوان.
  4. آزمایش G6PD برای تشخیص اختلالاتی نظیر زردی و کم خونی در نوزادان، اطفال و حتی بزرگسالان
  5. و آزمایش هایی نظیر Retic-Hams test ، Mix pt ، Mix ptt ، Met Hb ، BG & Rh ، Combs ، Indirect Combs ، Osmotic Fragility ، Cold Agglutination ، Crayo ، LE cell ، Iso Hemagglutination ، Antithrombin III ، NBT  ، WBC cross Match ، Panel Reactivity

در بخش خون شناسی و انعقاد، همچون سایر بخش ها، هدف ما کمک به پزشکان محترم برای تشخیص صحیح اختلال ها و بیماری های احتمالی – با بالاترین ضریب اطمینان – می باشد. برای این منظور، کوشش شده است در کنار بهره گیری از دستگاه های خودکار و پرسنل کارآمد، شرایط ذیل برای آزمایش هایی که در این بخش انجام می شوند رعایت شوند:

    • منطبق بر الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت و سایر استانداردهای بین‌المللی آزمایشگاهی
    • انجام آنها در قالب برنامه‌های جامع کنترل کیفی که به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه توسط مسئول مربوطه در بخش خون شناسی و انعقاد و مسئول کنترل کیفی آزمایشگاه انجام می گیرند.