ارائه کارت شناسایی جهت چه آزمایش‌هایی الزامی می‌باشد؟

برای بعضی آزمایش‌ها از جمله آزمایش رد ابوت، پانل (مجموعه) آزمایش‌های مربوط به هپاتیت B، هپاتیت C، ویروسHIV، تعیین گروه خونی، بارداری و پیوند مغز استخوان ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی می‌باشد.