آیا مراجعین برای دریافت و مشاهده جواب آزمایش حتما باید به صورت حضوری مراجعه کنند؟

خیر، لزومی ندارد. آزمایشگاه تشخیص پزشکی بوعلی قم خدمت فعال جوابدهی آنلاین را راه اندازی نموده است و مراجعین می توانند از طریق گزینه ی جوابدهی آنلاین یا مراجعه به قسمت خدمات>جوابدهی آنلاین در صفحه اصلی سایت، جواب آزمایش خود را دریافت و مشاهده نمایند. مراجعین می توانند توضیحات کامل در مورد خدمت جوابدهی آنلاین را در قسمت راهنمای مراجعین> راهنمای جوابدهی آنلاین در صفحه اصلی سایت، مشاهده کنند.