آزمایش کشت ادرار (اطفال)

نکات اولیه و ضروری

نمونه ادراری که جمع آوری می گردد، برای تشخیص عفونت های ادراری استفاده می شود.

راهنمایی های لازم

اگر در زمان جمع آوری نمونه ی ادرار آلوده شود، بطور قطع در نتایج آزمایش تاثیر منفی خواهد گذاشت.

دقت نمایید که بهترین نمونه برای آزمایش کشت ادرار، نمونه ی ادرار اول صبح می باشد.

اگر نمونه جهت بررسی عفونت ادراری می باشد، باید از مصرف آنتی بیوتیک حداقل ۳ روز قبل پرهیز شود؛ زیرا جواب آزمایش منفی کاذب می گردد.

بهتر است که ابتدا کودک را حمام برده و سپس نمونه ادرار جمع آوری گردد.

محل خروج ادرار ابتدا کاملن با آب و صابون سپس با آب معمولی شستشو داده شود.

کیسه ادراری مناسب با جنس کودک تهیه نموده باز کرده و به طور پاکیزه روی محل قرار داده شود.

هر کیسه ادرار حداکثر 45 دقیقه می تواند به مجاری خروجی ادرار متصل باشد.

در هنگام خواب بودن اطفال، راحت تر می توان کیسه را به مجاری خروجی ادرار وصل نمود.

حدود 10 الی 15 سی سی (تقریبا نصف استکان) ادرار در کیسه جمع شود، سر کیسه را تا کرده تا بسته شود.

توجه نماييد كه نام، نام خانوادگي، شماره ی بيمار و نوع آزمایش روي کیسه ادراری مربوطه نوشته شده باشد.

راهنمایی های لازم جهت جمع آوری نمونه در منزل

حداکثر 20 دقیقه پس از جمع آوری باید آن را در دمای معمولی یخچال قرار دهید.

نمونه ادرار را تقریبا تا 12 ساعت پس از جمع آوری می توان در یخچال نگهداری نمود، ولی بهتر است نمونه ادرار ظرف مدت یک ساعت به آزمایشگاه منتقل گردد.