آزمایش کشت ادرار (آقايان)

نکات اولیه و ضروری

نمونه ادراری که جمع آوری می گردد، برای تشخیص عفونت های ادراری استفاده می شود.

راهنمایی های لازم

اگر در زمان جمع آوری نمونه ی ادرار آلوده شود، بطور قطع در نتایج آزمایش تاثیر منفی خواهد گذاشت.

دقت نمایید که بهترین نمونه برای آزمایش کشت ادرار، نمونه ی ادرار اول صبح می باشد.

اگر نمونه جهت بررسی عفونت ادراری می باشد، باید از مصرف آنتی بیوتیک حداقل ۳ روز قبل پرهیز شود. زیرا جواب آزمایش منفی کاذب می گردد.

دست هاي خود را با آب و صابون كاملا بشوييد.

درپوش ظرف جمع آوري نمونه را باز نماييد، دقت شود كه داخل ظرف و درپوش آن آلوده نشود.

توجه نماييد كه نام، نام خانوادگي، شماره ی بيمار و نوع آزمایش روي ظرف مربوطه نوشته شده باشد.

در افرادي كه ختنه نشده اند، پوست سر آلت را از مجراي خروج ادرار به عقب كشيده و جمع نماييد.

مجراي خروج ادرار و نواحي اطراف آن را بشوييد. (در صورت موجود بودن دستمال مخصوص توالت از آن استفاده نماييد.)

دستمال استفاده شده را در ظرف مخصوص زباله بياندازيد.

عمل ادرار نمودن را شروع نماييد، در زمان ادرار كردن پوست سرآلت (در افراد ختنه نشده) همچنان جمع باشد.

نكته مهم: قبل از اينكه ظرف جمع آوري به نمونه را در برابر جريان ادرار قرار دهيد، صبر نماييد تا ادرار به خوبي جريان يابد و قسمت كمي از ادرار به خارج (داخل توالت) بريزيد.

بدون آنكه جريان ادرار متوقف شود، مقداري از ادرار را داخل ظرف جمع آوري ريخته تا ظرف به ميزان نصف يا حداقل یک چهارم آن پر شود. (در واقع قسمت مياني ادرار در ظرف جمع آوري نمونه بريزيد.)

درپوش ظرف جمع آوري نمونه را روي آن بسته و كاملن محكم نماييد، دقت كنيد كه لبه ها و يا داخل ظرف به هيچ وجه لمس نشود.

توجه نماييد برچسب مشخصات روی ظرف نمونه کنده نشود.

ظرف نمونه را در جاي مخصوص جمع آوري نمونه كه توسط آزمايشگاه تعيين شده قرار دهيد.

دست هاي خود را بلافاصله پس از جمع آوري نمونه بشوييد.

راهنمایی های لازم جهت جمع آوری نمونه در منزل

حداکثر 20 دقیقه پس از جمع آوری باید آن را در دمای معمولی یخچال قرار دهید.

نمونه ادرار را تقریبا تا 12 ساعت پس از جمع آوری می توان در یخچال نگهداری نمود، ولی بهتر است نمونه ادرار ظرف مدت یک ساعت به آزمایشگاه منتقل گردد.