آزمایش رایت (Wright test)

نام فارسی:

 • آزمایش رایت

نام اختصاری:

 • Wright

سایر نام ها: 

 • آزمایش آنتی بادی ضد برسلا
 • رایت
 • Brucella Antibody

بخش انجام دهنده: 

 • هورمون، ایمنی شناسی و سرولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: 

 • سرم

حجم نمونه مورد نیاز:

 •  1 میلی لیتر

شرایط نمونه گیری: 

 • نمونه ناشتا ترجیح داده می شود.

ملاحظات نمونه گیری:

 • از همولیز نمونه اجتناب گردد زیرا همولیز در نتایج آزمایش ایجاد تداخل می نماید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

 • نمونه همولیزه
 • نمونه شدیدا لیپمیک
 • نمونه آلوده شده
 • نمونه غیرفعال شده با گرما

شرایط نگهداری:

 • جداسازی سلول ها، سرم تا 48 ساعت در دمای محیط، تا 14 روز در یخچال 4 درجه سانتی گراد و تا 180 روز در منفی 20 درجه سانتی گراد پایدار است.

روش اندازه گیری در آزمایشگاه:

 • به برگه آزمایش مراجعه شود.

مقادیر مرجع:

 • به برگه آزمایش مراجعه شود.

کاربردهای بالینی:

 • آزمایش رایت برای تشخیص سرولوژی بیماری تب مالت به کار می رود.

تفسیر:

 • آنتی بادی های بروسلا از کلاس IgG ،IgM و IgA می باشند. در اواخر هفته دوم مرحله حاد در سرم ظاهر می شوند و در هفته سوم تا ششم مرحله حاد بیماری تیترشان به حداکثر خود می رسد. در اثر ابتلا به بیماری ابتدا IgM و سپس IgG ترشح می شود. با بهبود بیماری هر دو نوع آنتی بادی کاهش می یابند. ممکن است تیتر پایین برای سال ها باقی بماند. همچنین افرادی که در معرض برسلا هستند امکان وجود تیتر پایین آنتی بادی به خصوص کلاس IgM در سرمشان وجود دارد. آزمایش رایت روش سریعی برای تشخیص بروسلا می باشد و تغییرات تیتر آنتی بادی در طول مدت بیماری به پزشک برای درمان کمک می کند. تیتر کمتر از ۱/۸۰ منفی می باشد و تیتر ۱/۸۰  یا بیشتر مثبت تلقی می شود. در صورتی که این تیتر بعد از چند روز افزایش یابد بیماری حتمی است. ثابت ماندن تیتر دال بر بیماری نمی باشد.

عوامل مداخله گر:

 • در صورتی که سرم حاوی همولیز باشد آزمایش رایت به طور کاذب ممکن است مثبت گردد و چنانچه کمپلمان سرم قبل از آزمایش غیر فعال شود ممکن است به طور کاذب منفی شود.

توضیحات:

 • پدیده منطقه ای (Prezone, postzone) در آزمایش رایت می تواند ایجاد شود که علت آن عدم تناسب مقدار آنتی ژن با آنتی بادی می باشد.
 • بروسلا با آنتی ژن های تولارنسیس، یرسینیا انتروکولیتیکا، سالمونلا، EColi ، ویبرویوکلرا واکنش متقاطع داده در نتیجه آزمایش رایت می تواند. در اثر ابتلا به این عوامل به طور کاذب مثبت شود.
 • واکسیناسیون برعلیه وبا و تولارمی ممکن است نتایج مثبت کاذب در آزمایش رایت بدهد.