آزمایش خلط

نکات اولیه و ضروری

این آزمایش برای بررسی ارگانیسم هایی که منجر به عفونت در دستگاه تنفسی شده اند به کار می رود. در صورت درخواست سه نوبتی آزمایش، نمونه اول هنگام مراجعه بیمار گرفته می‌شود. نمونه دوم، خلط صبحگاهی است که بیمار بصورت ناشتا، پس از یک نفس عمیق و با سرفه، خلط خارج شده را در ظرف می‌ریزد. نمونه سوم با مراجعه بیمار برای تحویل نمونه دوم به واحد جمع‌آوری دریافت می  گردد.

راهنمایی های لازم

نمونه صبحگاهی بهتر است.

بهتر است بیمار ناشتا باشد.

لازم است قبل از گرفتن خلط‌، دهان چند بار با آب معمولی شسته شود. درب ظرف را باز كرده نفس عميقي را از راه بيني كشيده و براي لحظه اي نفس خود را در سينه حبس كنيد و با سرفه عميق خلط خود را داخل ظرف مربوطه تخليه نمایيد و از ریختن خلط به جدار خارجی ظرف خودداری نمایید. چنانچه مشکل بود سر را روی بخار آب گرفته استنشاق نمایید یا با آب نمک 10 درصد قرقره نمایید تا خلط بیاید.

سعي شود خلط با آب دهان مخلوط نگردد و یا آب دهان به جای خلط داده نشود. (آب دهان شفاف و رقيق است ولي خلط چسبندگي دارد)

در مواردی که سرفه بدون خلط بوده و نمونه گیری سخت است می‌توان بصورتی که در ادامه گفته می شود، عمل نمود: بیمار سر را بر روی بخار آب گرفته و چندین بار تنفس عمیق انجام می دهد تا تولید خلط راحت تر صورت بگیرد، هم چنین بیمار بر روی صندلی نشسته و شخص دیگری چند بار از پشت بین دو کتف او ضربه می زند؛ بعد بیمار به سمت جلو خم شده و در حالی که ظرف نمونه گیری را زیر دهان خود گرفته است با تنفس چند سرفه عمیق می کند، به طوری که مطمئن باشد نمونه تخلیه شده ، خلطِ  درون ریه ها بوده و آب دهان نمی باشد.

توجه شود مشخصات بیمار روی بدنه ظرف ثبت شده باشد.

راهنمایی لازم جهت جهت جمع آوری نمونه خلط در منزل

صبح قبل از برخاستن از جای خود بدون اینکه غذایی بخورد، با سرفه ای عمیق خلط خود را خارج و در ظرف مربوطه تخلیه نمایید.

نمونه را پس از جمع  آوري در يخچال قرار دهيد و در كمتر از يك ساعت به آزمايشگاه برسانيد.

در مورد نمونه  هاي چند نوبته هر روز يك نوبت انجام شود و پس از جمع  آوري در يخچال قرار گيرد.

هر نمونه در كمتر از يك ساعت به آزمايشگاه برسد.