آزمایش آلدولاز (Aldolase)

نام فارسی:

 • آزمایش آلدولاز

نام اختصاری:

 • ALD

سایر نام ها: 

 • فروکتوز بیس فسفات

بخش انجام دهنده: 

 • بیوشیمی عمومی و تخصصی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: 

 • سرم يا پلاسماي هپارينه

حجم نمونه مورد نیاز:

 • 1 میلی لیتر

شرایط نمونه گیری:  

 • در ناشتايي كوتاه مدت غالباً نتايج دقيق تری  حاصل می شود.

ملاحظات نمونه گیری:

 • نمونه خون بايد در اولين فرصت ممكن سانتریفیوژ گشته، سرم يا پلاسما از سلول جدا شود (حداکثر ۸ ساعت).
 • از هموليز و آلودگي سلولي اجتناب شود.

موارد عدم پذیرش نمونه:

 • همولیز بودن سرم
 • لیپمیک بودن سرم
 • ایکتریک بودن سرم

شرایط جابجایی و نگهداری نمونه:

 • اضافه نمودن اسيدبوريك موجب پايداري بيشتر آلدولاز مي شود.
 • پایداری بعد از سانتریفیوژ: در دمای محیط 8 ساعت، در دمای یخچال 5 روز و در دمای فریزر 6 ماه است.

کاربردهای بالینی:

 • به منظور تشخیص آسیب یا تخریب سلول های کبدی و عضلات اسکلتی و پیگیری و مراقبت آن انجام می شود.

روش اندازه گیری در آزمایشگاه:

 • به برگه آزمایش مراجعه شود.

مقادیر مرجع:

 • به برگه آزمایش مراجعه شود.

تفسیر: 

 • آلدولاز یک آنزیم ضروری در مسیر گلیکولیز در غضلات می باشد و واکنش حیاتی در تجزیه گلیکولیتیک گلوکز به لاکتات در عضلات بر عهده دارد.
 • افزایش سطح: ۱-  بيماري عضلاني : ديستروفي عضلاني (دوشن)، درماتوميوزيت، پلي ميوزيت.  ۲- صدمه عضلاني‌ :  تروماي عضله مانند له شدگي شديد عضله، عفونت هاي عضلاني، اختلالات هذياني و سوختگي هاي شديد، فرآيندهاي گانگرن / ایسكمي، تومورهای پروستات، تریشینوزیس و بعضی از لوسمی های مزمن. ۳- بيماري هاي هپاتوسلولار : هپاتيت حاد ویروسی و سيروز. ۴- انفاركتوس ميوكارد
 • کاهش سطح: بيماري هاي تحليل برنده عضلات ، اواخر بيماري ديستروفي عضلاني، عدم تحمل ارثي فروكتوز

عوامل مداخله گر:

 • افزایش دهنده ها: تزريق عضلانی کلوفیبرات ، داروهاي هپاتوتوكسيك، حشره كش هاي كلر دار، حشره كش هاي ارگاتوفسفره و تیابندازول
 • کاهش دهنده ها: فنوتيازين ، پروبوکل

توضیحات:

 • این آزمایش با روش اسپکتروفتومتریک (۳۷ درجه سانتیگراد) و به صورت UV و یا کینتیک انجام می شود.
 • آنزیم آلدولاز در کودکان و نوزادان به ترتیب دو برابر و چهار برابر بزرگسالان می باشد.
 • مقادیر بالاتر از حد نرمال را با اندازه گیری سطح آنزیم کراتین کیناز ارزیابی کنید.