روزهای کاری هفته : 6:00 صبح الی 9:00 شب
روزهای تعطیل رسمی : بسته