آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی بوعلی قم با بیش از 70 سال سابقه درسال 1328 به همت مرحوم دكتر سید حسن روستایی و به توصیه مرحوم آیت الله بروجردی با توجه به مشكلات بهداشتی درمانی آن زمان در شهر مقدس قم تاسیس گردید. این مركز نخستین آزمایشگاه در شهر قم و جزء اولین آزمایشگاه های تشخیص پزشکی كشور می باشد. پس از فوت دكتر سید حسن روستایی در اسفند ماه سال 1380، آزمایشگاه با مدیریت دكتر سید امیر مومنی و دیگر شاگردان آن مرحوم در ساختمان جدید و با امكانات و تجهیزات تخصصی و مدرن و همراه با فناوری روز ادامه به كار داده و با برخورداری از بخش های تخصصی امروزه در ردیف یكی از بهترین آزمایشگاه های كشور قرار دارد.

هم اكنون این آزمایشگاه با بهره مندی از دستگاه ها و روش های پیشرفته آزمایشگاهی علاوه برآزمایش های معمول آزمایشگاهی، قادر به انجام آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی بیوشیمی، هورمون، ایمونولوژی و سرولوژی، میکروب (باکتری، قارچ و ویروس)، خون و انعقاد، پاتولوژی و سیتولوژی، مولکولی و ژنتیک پزشکی می باشد. اخذ گواهینامه بین المللی ایزو 9001-2008 و ایزو 10002-2004 در سالهای پیاپی و لوح کیفیت وزارت بهداشت در سال 1390 از دیگر افتخارات این آزمایشگاه می باشد.

آشنایی با مسئولین آزمایشگاه

اسدالله هندیانی

مدیر عامل آزمایشگاه

مجید فاتحی

عضو هیئت مدیره آزمایشگاه

هرمز مسعودی

عضو هیئت مدیره آزمایشگاه

سید امیر مومنی

مسئول فنی بخش کلینیکال پاتولوژی

صفورا هوشمند

مسئول فنی بخش آناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی

صغرا نوری

مسئول فنی بخش آناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی

شهره علیزاده شرق

مسئول فنی بخش ژنتیک پزشکی

محمد خازنی

مسئول فنی بخش ویروس شناسی

حمید فرجی فرد

دکتری ایمنی شناسی پزشکی

محمد مقدم

مدیر کنترل کیفیت

علیرضا دهشیری

سوپروایزر شیفت صبح و عصر

عیسی مطهری

سوپروایزر شیفت عصر