درباره ما

آزمايشگاه تشخيص طبي بوعلي با بيش از نيم قرن سابقه درسال 1328 به همت مرحوم دكتر سيد حسن روستايي و به توصيه مرحوم آيت الله بروجردي با توجه به مشكلات بهداشتي درماني آن زمان در شهر مقدس قم تاسيس گرديد. اين مركز اولين آزمايشگاه در شهر قم و جزء اولين آزمايشگاه هاي كشور مي باشد . پس از فوت دكتر سيد حسن روستايي در اسفند ماه سال 1380، آزمايشگاه با مديريت دكتر سيد امير مومني و ديگر شاگردان آن مرحوم در ساختمان جديد و با امكانات و تجهيزات تخصصي و مدرن و همراه با فناوري روز ادامه به كار داده و با برخورداري از بخش هاي تخصصي امروزه در رديف يكي از بهترين آزمايشگاه هاي كشور قرار دارد. 

هم اكنون اين آزمايشگاه با بهره مندي از دستگاه ها و روش هاي پيشرفته آزمايشگاهي علاوه برآزمايش هاي معمول آزمايشگاهي ، قادر به انجام آزمايش هاي تخصصي و فوق تخصصي مي باشد. همچنين اين آزمايشگاه با افتتاح بخش تحقيقاتي و به كار گيري دستگاه ها و روش هاي نوين همچون PCR ، HPLC وكشت سلولي توانايي انجام طرح هاي تحقيقاتي و دانشجويي جهت مراكز دانشگاهي و سازمان ها را دارا مي باشد. به علاوه اخذ گواهینامه بین المللی ایزو 9001-2008 و ایزو 10002-2004 در سالهای پیاپی و لوح کیفیت وزارت بهداشت در سال 1390 از دیگر افتخارات این آزمایشگاه می باشد

آشنایی با مسئولین آزمایشگاه

اسدالله هندیانی

مدیر عامل آزمایشگاه

مجید فاتحی

عضو هیئت مدیره آزمایشگاه

هرمز مسعودی

عضو هیئت مدیره آزمایشگاه

سید امیر مومنی

مسئول فنی بخش کلینیکال پاتولوژی

صفورا هوشمند

مسئول فنی بخش آناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی

صغرا نوری

مسئول فنی بخش آناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی

شهره علیزاده شرق

مسئول فنی بخش ژنتیک پزشکی

محمد خازنی

مسئول فنی بخش ویروس شناسی

حمید فرجی فرد

دکتری ایمنی شناسی پزشکی

محمد مقدم

مدیر کنترل کیفیت

علیرضا دهشیری

سوپروایزر شیفت صبح و عصر

عیسی مطهری

سوپروایزر شیفت عصر