غربالگری و آزمایش‌های قبل بارداری

به‌طور معمول زمان بارداری، ۹ماه در نظر گرفته می‌شود؛ اما می‌توان زمان اصلی این فرآیند را ۱۲ماه دانست؛ چراکه ۳ماه قبل از دوره ۹ماهه بارداری و بعد از تصمیم به بارداری، به مراقبت و انجام بعضی آزمایش‌ها اختصاص داده می‌شود. آزمایش‌های ژنتیکی قبل بارداری، محض شناسایی مشکلات ژنتیکی والدین است که به‌طور معمول درصورت وجود […]